Mikä aiheuttaa myelofibroosin?

Myelofibroosi johtuu verisoluja tuottavien kantasolujen vaurioitumisesta. Tähän liittyen luuytimen verisoluja tuottava kudos arpeutuu, jolloin se ei enää pysty tuottamaan tarpeeksi verisoluja. Perna ja maksa yrittävät kompensoida tilannetta tuottamalla itse verisoluja, jolloin ne suurenevat. Tämä voi johtaa maksan vaurioitumiseen. Lisäksi myelofibroosiin voi liittyä mm. anemiaa, verenvuoto-ongelmia ja infektioriskin kasvua.

Osalla myelofibroosiin sairastuneista potilaista on aiemmin todettu polysytemia vera tai essentiaalinen trombosytemia. Myelofibroosi voi myös ilmaantua ilman edeltävää muuta myeloproliferatiivista sairautta, jolloin siitä käytetään nimitystä primaari myelofibroosi.

Luuydin on koostumukseltaan pehmeää, sienimäistä kudosta, jossa elimistön kantasolut syntyvät. Kantasoluilla on kyky kehittyä moniksi eri solutyypeiksi, kuten verisoluiksi. Verisoluja ovat punasolut, valkosolut ja verihiutaleet. Valkosoluja on olemassa useita eri alatyyppejä.

Lähteet

Updated: 13-04-2015