Läheiset ja perhe

Diagnoosista kertominen läheisille, perheelle tai kumppanille voi olla joskus vaikeaa. Kaikille sairaudesta ei tietenkään tarvitse kertoa, mutta useimmiten puhuminen auttaa. Hyvä kommunikaatio on avain toimivissa ihmissuhteissa. Diagnoosi saattaa jopa lähentää entisestään hyvin toimivaa ihmissuhdetta, sillä silloin on puhuttava toisilleen entistä rehellisemmin ja avoimemmin. On hyvä käydä läpi ja keskustella mitä tunteita diagnoosi herättää sairastuneessa ja hänen läheisissään.

On tärkeää säilyttää sosiaalinen elämä ja ihmissuhteet. Tutkimusten mukaan sosiaalinen tuki on yhteydessä paremman hyvinvoinnin ja stressin vähenemisen kanssa. Joskus väsymys voi kuitenkin tehdä sosiaalisten suhteiden hoitamisen vaikeaksi. Tällöin on hyvä levätä tarpeeksi, jolloin energiaa säästyy myös sosiaaliselle kanssakäymiselle.

Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen on tärkeää, sillä läheiset ja perhe tukevat sairastunutta. Läheisille puhuminen helpottaa potilaan ahdistusta. Perheenjäsenet tarvitsevat myös tietoa sairastuneen tunnetiloista, jotta he voivat auttaa paremmin. Sairastuneen ei tarvitse pitää tunteitaan sisällään vain siksi, että pelkää läheisten huolestuvan. Puhuminen avoimesti vähentää epävarmuutta ja epätietoisuutta läheisten välillä.

Lähteet

Updated: 14-04-2015