Arjessa jaksaminen

Sairauden kanssa eläminen voi olla erittäin stressaavaa. Oireet saattavat tehdä jokapäiväisestä elämästä hankalampaa. Terveelliset elämäntavat, stressin lievittäminen, riittävä uni ja lepo auttavat jaksamaan ja kohentavat mielialaa. Sosiaalinen tuki voi helpottaa oloa ja parantaa tutkitusti hyvinvointia. On tärkeää oppia nauttimaan pienistäkin asioista, joita pystyy tekemään.

Ei ole mitään syytä olla nauttimatta harrastuksista ja aktiviteeteista joista pitää, vaikka sairastaisikin elinikäistä sairautta. Sairaus ei ole este esimerkiksi sosiaaliselle kanssakäymiselle, vaikka se voi tuntuakin välillä haastavalta.

Lähteet

Updated: 13-04-2015